Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα ανταλλακτικά που προμηθευτήκατε ή και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους ως εξής :

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Εταιρείας  μας παραδόθηκαν λάθος προϊόντα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε.

β) σε όλες τις περιπτώσεις ελαττωματικού προϊόντος


Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα ανταλλακτικά που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλα προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος.


Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την καταβολή του τιμήματος που μας καταβάλατε:

α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του.

β) εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος